Værdier

På Maharishi Vedisk Efterskole ser vi den enkelte elevs bevidsthed som grundlaget for læringen.

Hvor det gængse uddannelsessystem giver viden og information om mange forskellige emner, beskæftiger det sig ikke meget med det der skal rumme al den viden, nemlig elevens bevidsthed. Men det er ens bevidsthed der afgør hvor megen viden man er i stand til at tage til sig.

Bevidstheden er kernen i vores menneskelige eksistens. Det er ud fra vores bevidsthed at vi oplever verden, tænker og handler og lærer nyt.

De gamle grækere sagde: "Kend dig selv og du vil kende alle guderne og hele universet". I vores tid kunne vi måske i stedet sige: "Kend dig selv og du vil kende alle naturlovene og hele universet".

Tankegangen her er, at det at være fortrolig med sin egen inderste natur, sin indre væren eller bevidsthed, samtidig giver en fortrolighed med alt andet.

På Maharishi Vedisk Efterskole lærer du Transcendental Meditation, en enkel og naturlig meditationsteknik, der udøves 15-20 minutter to gange om dagen. Gennem den daglige meditation kommer du i kontakt med din egen inderste kerne, der er et indre reservoir af intelligens, kreativitet, energi og livsglæde. Det gør at du kommer til at opleve en større sammenhæng mellem dit eget liv og den viden du tilegner sig. Og det gør viden levende og relevant.

I dag, hvor informationsmængden vokser med eksponentiel hast, er det vigtigere end nogen sinde at udvikle sin bevidsthed og at finde et ståsted i sig selv, der kan hjælpe én til at bevare overblikket og perspektivet, selvom man er udsat for mange modsatrettede påvirkninger og krav.

En sådan indre forankring gør også at man ikke så nemt bliver stresset og er mindre tilbøjelig til at rode sig ud i noget dumt.

Men det er ikke nok at udvikle bevidstheden. Kroppen skal også med. "En sund sjæl i et sund legeme," som de gamle grækere også sagde. På Maharishi Vedisk Efterskole serveres der sund vegetarisk kost, ligesom der er gode muligheder for at dyrke sport og friluftsliv. Der undervises desuden i forebyggelse og sundhedsfremme.