Mål og midler

På Maharishi Vedisk Efterskole har vi som mål at du som elev
 • bliver forbundet med dig selv og din egen indre visdom
 • udfolder din intelligens og dit kreative potentiale
 • udvikler dit hjertes kvaliteter og din evne til at omgås andre
 • opnår fortrolighed med livets ydre og håndgribelige sider, såvel som dets indre og mere abstrakte sider
 • udvikler selvsikkerhed og ansvarlighed
 • kommer til at føle dig tryg ved enhver udfordring
 • får et godt grundlag for et lykkeligt og fuldbyrdende liv
Alt dette vil vi opnå ved at:
 • supplere undervisningen i de traditionelle skolefag med daglig meditationsudøvelse
 • undervise nogle få timer om ugen i en tværfaglig disciplin der lærer dig hvordan de forskellige fag er forbundet med hinanden, og at det der forbinder dem er dit eget selv. Det gør at du kommer til at opleve alle videns-områder ud fra dig selv og kommer til at føle dig fortrolig med alt og alle.
 • skabe trygge rammer, hvor du får en "makker", bliver medlem af en "familie"-gruppe og tilknyttet en kontaktlærer, der er parat til at støtte dig i forhold til det faglige såvel som det personlige.
 • vægte fysisk udfoldelse, ude-liv, kreativitet og projekt- og emneorienteret undervisning.
 • give dig opgaver, der lærer dig at tage ansvar og bidrage til helheden støtte dig i at udvikle sunde sociale relationer
Du kan læse mere om erfaringerne med TM i skolen i
brochuren "Meditation på Skoleskemaet"