Fagene

På Maharishi Vedisk Efterskole tilbyder vi en undervisning der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der er omkring 21 timers obligatorisk undervisning om ugen. Det meste af tiden følges et almindeligt skema, som eleverne kender det fra folkeskolen. Nogle uger om året arbejdes der tværfagligt med udvalgte emner, der kulminerer i en præsentation, forestilling eller lignende.

Fagrækken består af prøveforberedende fag, obligatoriske fællesfag og en række valgfrie fag, der kan vælges i kortere perioder.

Prøveforberedende fag

Som elev i 9. klasse på efterskolen er følgende fag obligatoriske: Dansk, matematik, engelsk, tysk eller fransk, fysik, geografi, biologi, samfundsfag, historie og kristendom. Som elev i 10. klasse er følgende fag obligatoriske: Dansk, matematik, engelsk og tysk eller fransk. Herudover kan 10.klasses elever vælge fysik.

Fælles for de nævnte fag er, at der er tale om prøvefag, der afsluttes med folkeskolens prøver - enten Folkeskolens Afgangsprøve eller Folkeskolens 10. klasse prøve.

Vediske fag

Som noget særligt lærer alle elever på Maharishi Vedisk Efterskole Transcendental Meditation i starten af deres ophold på skolen og udøver derefter teknikken under hele opholdet.

Formålet med udøvelsen er at hjælpe eleverne til at komme i bedre kontakt med sig selv, få indre ro og udfolde mere af deres menneskelige potentiale.

Udover meditationen lærer eleverne også nogle enkle yogaøvelser, der gennem en fysisk tilgang har til formål at fremme ro i sind og krop og at give styrke og smidighed.

Desuden undervises i bevidsthed, sundhed og menneskelig udvikling - 3 lektioner om ugen. Timerne har livsoplysningen som mål.

I disse timer får eleverne en intellektuel forståelse af den værens-dimension som de oplever under meditationen og får den sat i relation til emner som kultur, kunst, religion, videnskab m.m.

Eleverne vil desuden blive undervist i hvordan de fremmer deres egen sundhedstilstand og forebygger at ubalancer får lov til at udvikle sig til sygdom ud fra det ayurvediske sundhedssystem.

Valgfrie fag

Tysk og fysik er de boglige valgfrie fag. De kan vælges af 9. årgang, samt af de fra 10. årgang, som kan begrunde deres valg ud fra deres handleplan. Derudover byder vi på en vifte af valgfag, der veksler. Eksempelvis kan det være: værkstedsfag med mulighed for at udfolde sig indenfor tegning, maling m.m., sport, som f.eks. fodbold, volleyball, gymnastik m.m., miljø¸ og bæredygtighed, musik, sang, dans og teater.

Vejledning

Du vil blive orienteret om forskellige ungdomsuddannelser og erhvervsvalg og blive tilbudt vejledning efter behov. Der vil også blive orienteret om de ansøgningsskemaer og uddannelsesplaner, der skal anvendes og udfyldes, når elever ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse.
Skolevejlederens samtaler med eleverne følges op af kontaktlærerne, således at vi sikrer os at alle aspekter bliver belyst, og eleven får en grundig orientering og vejledning om hvad der videre kan/skal ske.

Vejlederen står for indberetningerne til ministeriet og til elevens hjemkommune gennem de lokale UU-centre. Endvidere skal vejlederen sørge for at skolen råder over relevant informationsmateriale om de forskellige ungdomsuddannelser. Og endelig skal vejlederen sørge for at skolens øvrige lærere bliver informeret om elevens uddannelsesønske.